INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený uživateli,

Přečtěte si následující informace týkající se zpracování společnosti Impacto.cz své osobní údaje v souladu s platnými předpisy.

Dne 25. května 2018 se začala uplatňovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen "RODO").

Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování vašich dat a o pravidlech, která budou prováděna. Přečtěte si prosím následující informace a - pokud si to přejete - poskytněte nepovinné souhlasy v souladu s níže uvedeným formulářem. Nezapomeňte, že tyto souhlasy můžete vždy odvolat.

Co jsou osobní údaje a o kterých datech mluvíme?

Osobní údaje jsou podle RODO informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Při použití naší služby tyto údaje patří např. Jméno, adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, daňové identifikační číslo, adresa IP. Tyto údaje jsou shromažďovány jako součást vašeho používání internetového obchodu.

Kdo bude správcem vašich dat?

Administrátor vašich dat bude Impacto.cz.

Která instituce je kontrolním orgánem pro osobní údaje?

Dozorčí orgán v oblasti osobních údajů je předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nezapomeňte, že máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na právním základě vyplývajícím z GDPR. V případě použití našich služeb nastane následující:

nutnost zpracování za účelem uzavření nebo plnění smlouvy, ke které jste stranou. Pokud tedy uzavřeme s Vámi kupní smlouvu, můžeme vaše data zpracovat v rozsahu nezbytném k jejímu provedení. Bez této možnosti vám nebudeme schopni poskytnout výkon kupní smlouvy a nebudete moci využívat služby našeho internetového obchodu;

nutnost zpracování na účely vyplývající z právně odůvodněných zájmů, které jsme provedli. Základna je použitelný v případech, kdy je zpracování oprávněné, protože naše odůvodněné potřeby, které zahrnují potřebu poskytovat bezpečnostní služby prodeje (např. Zkontrolujte, zda je váš účet nezaregistruje neoprávněným osobám), takže statistická měření, zlepšování našich služeb a jejich přizpůsobení potřebám a pohodlí uživatelů (např. personalizace obsahu v službách) a marketing a propagace vlastních služeb správce;

nezbytnost plnit zákonné povinnosti, které nás naloží například s archivačními povinnostmi, povinnostmi spojenými s vydáváním účetních dokumentů;

nutnost zpracování za účelem vzniku, uplatnění nebo obhajoby nároků;

Váš svobodný souhlas. Potřebuje to převážně tehdy, když vám třetí strany poskytují marketingové služby a když tyto služby poskytujeme třetím osobám. Abyste mohli zobrazovat reklamy, které vás zajímají (například produkt, který budete potřebovat), inzerenti a jejich zástupci musí být schopni zpracovávat vaše data. Poskytnutí souhlasu je také nezbytné, abychom vám umožnili nastavit zákaznický účet na našich webových stránkách. Udělování takového souhlasu je zcela dobrovolné a nemusíte jej dát, pokud nechcete.

 Jak dlouho zpracujeme data?

Vaše data budou zpracovávána, dokud nebude existovat základ pro zpracování

v případě potřeby data plnění smlouvy, - v době jeho provádění, jakož i později, tedy až do uplynutí doby omezení veškeré nároky vyplývající ze smlouvy;.

v případě nutnosti pro účely vyplývající z legitimních zájmů, které nás vykonává - po dobu trvání těchto zájmů;

v případě nutnosti údajů k plnění našich právních závazků - až do vypršení těchto povinností;

v případě souhlasu - dokud nebude zrušena nebo omezena.

Kdo můžeme převést vaše údaje?

Podle současného zákona, vaše data mohou být přenášena do jejich procesory naším jménem, ​​např. Subdodavatelé naši poskytovatelé služeb naším jménem servisní personál, účetnictví, daně, účetnictví, IT a osob oprávněných k získání údajů na základě stávajících právních předpisů, např. U soudů nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud podají řádnou žádost na základě vhodného právního základu.

Statistika návštěvnosti webu

Stránky používají nástroj Google Analytics. Data jsou shromažďována obecně pro celou webovou stránku a nebudou použita k automatickému rozhodování, která by ovlivnila vaši právní situaci.

Jaká jsou vaše práva k vašim datům?

Máte právo požadovat přístup k údajům, opravám, vymazáním nebo omezením jejich zpracování. V rozsahu, v jakém jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout. Navíc máte právo na námitku a máte právo na přenos dat.

Produkt byl přidán do oblíbených

Web používá cookies k poskytování služeb v souladu se zásadami používání cookies.
Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k cookies ve vašem prohlížeči.